Bangkok Bangkok, Thailand

I dag
Skyet 29 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordøst
Skyet 32 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordøst
Skyet 32 0 mm 3 m/s Let vind fra nordøst
Skyet 29 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Skyet 27 0 mm 1 m/s Næsten stille fra øst
Skyet 27 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordøst
I morgen
Halvskyet 26 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordøst
Halvskyet 25 0 mm 3 m/s Svag vind fra nord
Nogen sol 30 0 mm 3 m/s Svag vind fra nord
Nogen sol 33 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordøst
Nogen sol 34 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Nogen sol 30 0 mm 2 m/s Svag vind fra øst
Skyet 30 0 mm 2 m/s Svag vind fra nord
Halvskyet 28 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordøst
Kommende dage
Nogen sol 34 Halvskyet 270 mm 3 m/s
Regnbyger 35 Regnbyger 271,6 mm 3 m/s
Regnbyger 34 Regnbyger 271,3 mm 3 m/s
Regnbyger 34 Regnbyger 2620,6 mm 3 m/s
Nogen sol 27 Halvskyet 246,8 mm 7 m/s
Nogen sol 32 Halvskyet 240 mm 3 m/s
Nogen sol 32 Halvskyet 240 mm 3 m/s
Nogen sol 32 Halvskyet 240 mm 3 m/s
Nogen sol 32 Halvskyet 240 mm 3 m/s
Regnbyger 33 Regnbyger 250 mm 5 m/s
Regnbyger 33 Regnbyger 2311,2 mm 3 m/s
Nogen sol 32 Halvskyet 240 mm 4 m/s